Finanse publiczne w 2020 roku i definicje


Finanse publiczne w 2020 roku i definicje i Wskaźniki rentowności ROS. Autorem artykułu jest konsultant gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od ponad lat związany z finanse publiczne w polsce ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze na rzecz wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił uprzednio przynajmniej nieco tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych lekturze branżowych oraz książek, w tym : Podstawy finansów i rachunkowości, Finanse publiczne w 2020 roku i dochody. Publikacja dla menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest również współautorem książki: Finanse firm w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy dla właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów ryzyka kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości także według międzynarodowych wzorów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa razem z oceną za stopień wskaźników finansowych, jakże i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej i Finanse publiczne w 2020 roku i budżet : rozpatrywanie pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, finanse publiczne w polsce malinowska pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki rentowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie oraz (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego przybory punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa opierając się na analizy finansowej. Budowa narzędzia oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa na bazie scoringu. Test narzędzia na kilku przykładach.

Komentarze: 1


Copyright © 2019 Obrona konieczna prawie